Amsterdam

Verzia Amsterdam posuvná verzia 4000x1600 mm koľajnica

Vchodová bránka 1200x1600 mm

Verzia v cene s pohonom koľajnica 3850,00 Eur

Verzia v cene s pohonom samonosná 4600,00 Eur

Verzia v cene s pohonom dvojkrídlová 4000,00 Eur